Innovatieve samenwerking tussen Baas B.V. en Materieel Service Assen

Baas B.V. en Materieel Service Assen hebben de handen in een geslagen om gezamenlijk te gaan werken aan een product waarmee bedrijfsmiddelen op afstand real-time kunnen worden gemonitord en worden uitgelezen. Bij Materieel Service Assen kwam deze behoefte al langere tijd naar voren. Onderzoek op de markt deed hen doen realiseren dat hier nog geen passende oplossingen voor bestonden. Toen deze behoeft werd gedeeld met Baas B.V. is men in gesprek gegaan over wat zij hierin kunnen betekenen voor Materieel Service Assen. Zodoende is een innovatieve samenwerking ontstaan waarin beide partijen hun expertise hebben ingebracht. De focus lag op het ontwikkelen van een softwarematig prototype welke in staat is om alle relevantie informatie van een bepaald bedrijfsmiddel op afstand uit te lezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bouwlift, bouwkraan of een pomp. Het op afstand kunnen uitlezen en monitoren van dergelijke bedrijfsmiddelen kan onnodige kosten enorm reduceren. In plaats van het op pad sturen van een monteur kan er eerst op afstand worden gekeken wat het specifieke probleem betreft. Daarnaast heeft men een veel completer en beter overzicht over de status van verschillende bedrijfsmiddelen en of er actie moet worden ondernomen. De innovatieve samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een goed functionerend werkingsprincipe.